top of page

KURSER

Jeg afholder løbende kurser for større og mindre grupper.

 

Ved at arbejde med sin livshistorie samtidig med og sammen med andre opstår en særlig mulighed for at se sig selv og opleve, fordybe forståelsen for ens eget liv.

Spørgsmål, man måske slet ikke er bevidst om, at man har, kan man opleve blive levendegjort i mødet med andres livshistorier.

 

Generelle aspekter af det at være menneske, mønstre og faser der er generelle for alle, danner baggrund for spørgsmål og opgaver til fordybelse for den enkelte.

Den enkeltes helt særlige liv bliver synliggjort – også i lyset af de andre deltageres helt særlige liv.

Kurser for institutioner og grupper

Jeg afholder kurser for etablerede grupper og institutioner.

 

Her er det muligt at arbejde med stedet, institutionens ”biografi”.

 

Hvad er der sket i institutionens historie?

Er der bagvedliggende mønstre, der virker styrende for udviklingen i institutionen?

 

De enkelte medarbejdere, der er i institutionen, arbejder med at få en forståelse for deres rolle og deres medvirken i stedets historie, og for gennem forståelse at kunne finde gunstige veje til videre udvikling af institutionen.

bottom of page