top of page

BIOGRAFI- OG LIVSSAMTALER

DIN LIVSHISTORIE

Det møde, hvor nærværet i nuet opstår
Livshistorie

livshistorien

DIN BIOGRAFI - DIN LIVSFORTÆLLING

Vores biografi er vores livshistorie.
Vores liv, vores erfaringer indeholder en verden - den verden, der er os selv.

 

Den viser vores udviklingsvej og vores stræben.
Den indeholder hemmeligheden om dens egen mening.

At komme tættere på vores livshistorie vil sige at komme tættere på vores egen hemmelighed og på vores livskilde.

Ved denne livskilde næres og levendegøres vi.

Vi oplever et ” ja” til vores skæbne, vores erfaringer, vores udfordringer, vores vitalitet, vores følelser, vores indre uro og stilheden i vores indre.


Vi lytter til det, der kommer os i møde fra fremtiden.

Fortid og fremtid mødes i nærvær-i nuet.

Vi tager nye skridt i større overensstemmelse med den vi er.

Samtaler

Samtaler

Jeg tilbyder individuelle samtaler til børn, unge og voksne samt til par.

Samtalerne foregår med udgangspunkt i din/jeres biografi. Der skabes mulighed for at arbejde med vanskeligheder og problemer og se, hvorvidt de står i vejen for at leve det liv, du/I har intentioner om at leve.

 

Ved at finde veje ud af fastlåste situationer skabes der mulighed for åbninger, nye synsvinkler og handlemuligheder.

 

Samtalerne giver rum til refleksion og bevæger sig mod større nærvær, et fordybet ”ja” til vores liv.
Mod at mærke og se forvandlingsmuligheder – og forvandles.

AKUT KRISE

Når livskriser bliver til nye chancer i livet

Er du i en akut krise, kan jeg tilbyde dig afklarende samtaler.
 

Jeg vil i en varm og omsorgsfuld atmosfære hjælpe dig til en fordybet forståelse af din livssituation.
 

Du vil få en større forståelse af dig selv, dine mønstre, dine ønsker og behov i den aktuelle situation.

Ved i højere grad at lære dig selv at kende og få en forståelse for og en nænsomhed overfor dig selv, vil
du være i stand til bedre at kunne håndtere den aktuelle situation, du står i, hvor du evt. skal træffe
afgørende valg.

Få hjælp med det samme

Krise

Dwell as near as possible to the channel
in which your life flows.

Citat fra væg i San Fransisco

om mig
Anker Meier-Nielsen

OM MIG

Jeg er født i 1956 og vokset op på Als, er gift og har fire børn.

 

Jeg er uddannet lærer fra den ”Frie lærerskole” og har gennem de sidste 30 år arbejdet som Steinerskolelærer med antroposofien som fundament.

Jeg er diplomuddannet samtaleterapeut fra Emersom College (UK) og har siden 1989 arbejdet som samtaleterapeut i egen private praksis.

Jeg er uddannet konfliktmægler fra ”Center for konfliktløsning” og er under uddannelse på ” Institut for somatisk psykologi” og henter herfra en psykodynamisk forståelsesramme.

 

I samtalen er menneskemødet meget centralt for mig – et møde, hvor der opstår nærvær i nuet.

Ud over samtalen har jeg beskæftiget mig meget med historiefortælling og historiens transformerende kraft.

Desuden er jeg optaget af den nære sammenhæng mellem krop og psyke og oplever, at denne sammenhæng ofte kan åbne en vej til fordybelse.

Anker Meier-Nielse
Kontakt
bottom of page